“แพคริม” ชี้ ต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ ร่วมปัญญามนุษย์ พาองค์กรรอด

467

“แพคริม” ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก The Josh Bersin Company จัดงาน “HR New Frontier Summit 2024” โดยมีผู้นำองค์กร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) เข้าร่วมเกือบ 1,000 คน งานนี้จัดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่แพคริมต้องการสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถองค์กรไทยในยุค AI  ในงานยังได้มีการประกาศเปิดตัว “CRO ConneX” หรือชุมชนสำหรับผู้นำด้าน HR ที่มีแพสชันในการร่วมสร้างศักยภาพด้าน HR ของตนเองและทีมไปด้วยกัน และเปิดตัว “AI Bootcamp” เพื่อช่วยผู้นำธุรกิจและผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถนำเอา AI มาใช้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง “แพคริม” กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคนและองค์กรชั้นนำของประเทศไทย กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะมีผลกระทบมหาศาลต่อการทำงานขององค์กรและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลก ดังนั้นผู้นำองค์กรและคนทำงานด้าน HR จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด กระบวนการทำงาน และพัฒนาทักษะใหม่ที่จะช่วยให้สามารถนำเอาศักยภาพของคนในองค์กร หรือ HI ออกมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในโลกยุค AI

 “หากเราสามารถผนึกพลัง HI กับ AI สองสิ่งนี้จะเป็นตัวทวีคูณ (Multipliers) และจะเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรในยุคใหม่” ประธานบริหารแพคริมกล่าว

ด้าน แคธี เอ็นเดอเรส (Kathi Enderes) รองประธานอาวุโส Josh Bersin Company กล่าวว่า AI จะส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการทำงานของฝ่ายบุคคลและองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยี บทบาทงาน และรูปแบบปฏิบัติการ ซึ่งผู้นำองค์กรและผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าร่วมในงานนี้ได้แสดงออกถึงความตื่นตัวที่จะนำ AI มาใช้ และสนใจรับทราบแนวทางในการนำเอาไปปฏิบัติและบูรณาการเข้ากับระบบและงานที่ทำอยู่

“แม้ว่า AI เข้ามามีบทบาทอย่างมาก แต่การที่ผู้นำใส่ใจและให้ความสำคัญกับบุคลากรยังมีความจำเป็นต่อการสร้างการผูกพันและผลการทำงานที่ยอดเยี่ยม ผู้นำนอกจากเก่งเรื่องงานแล้วยังต้องเก่งเรื่องคนดังที่คุณพรทิพย์กล่าวไว้ว่า AI เท่านั้นไม่พอต้องมี HI  ซึ่งทางลริษัทเรียกแนวการทำงานนี้ว่า ‘Human Centered Leadership’”

เอ็นเดอเรส ชี้ว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไม่ใช่แค่การรับฟังความคิดเห็นแล้วนำมาทำแผนสร้างความพึงพอใจเท่านั้น แต่หัวหน้างานและพนักงานจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆเพื่อให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพตอบสนองโจทย์องค์กรได้ตรงจุด นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบหรือระบบปฏิบัติงาน HR  ในปัจจุบัน ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่และการทำงานในแบบแยกส่วนอาจไม่เหมาะกับการทำงานในโลกยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานส่วนต่าง ๆ มากขึ้น

งานสัมมนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก สมฤดี ชัยมงคล อดีตซีอีโอ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรและการปรับเปลี่ยนบทบาทของฝ่าย HR เพื่อฝ่าคลื่นความท้าทายในโลกยุค AI โดยมีวาณี พิชเยนทรโยธิน ที่ปรึกษากลุ่มแพคริม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

“เราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่คนทำงาน HR จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์  หากสามารถยกระดับขีดความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และปรับบทบาทตนเองให้เป็นเหมือน ‘Chief Result Officer’ หรือ CRO ที่สามารถทำงานเคียงบ่า เคียงไหล่กับทีมผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันเป้าหมายสำคัญขององค์กร และสามารถออกแบบระบบการทำงานใหม่ ๆ รวมถึงพัฒนาคนในองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น AI ได้” วาณีกล่าวสรุปท้าย

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #แพคริม #พรทิพย์อัยยิมาพันธ์ #JoshBersin #CROConneX