นายบุญเลิศ ไพรินทร์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เจ้าของฉายา ‘โหร ส.ว.’ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ โดยระบุว่า “ผมอยากมองโลกในแง่ดีของการดูดอดีต สส หรือผู้สนใจการเมืองที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยหรือกลุ่ม นปช มาทำงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐว่าน่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากเรื่องหนึ่งและสำคัญมากก็คือ การสลายความแตกแยกและความขัดแย้งที่มีความรุนแรงในอดีตให้เกิดความรักความสามัคคีในตัวอดีต สส และ สมาชิก นปช รวมทั้งมวลชนที่รักและศรัทธาพวกเขาเหล่านั้นอีกด้วย

ไม่ว่าอดีต สส หรือสมาชิก นปช จะได้รับเลือกตั้งเข้าสภาหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าได้รับความไว้วางใจจากมวลชนที่รักและศรัทธาพวกเขาให้เข้าสู่สภาได้ด้วยก็เท่ากับสังคมได้ประโยชน์ 2 ต่อทีเดียว

ผมเคยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตลอดมาและอยากจะชมบ้างในสิ่งที่ทำดีเพื่อส่วนรวม

รัฐบาลทำดีหลายๆอย่าง โครงสร้างพื้นฐาน การทวงคืนผืนป่า การจัดหาที่ดินทำกินให้ประชาชน การทวงโฉนดและเอกสารที่ดินจากเจ้าหนี้โหดนอกระบบ
การรักษาความสงบจากความขัดแย้งอย่างรุนแรง บัตรคนจน ร้านประชารัฐการพักหนี้เกษตรกรและอื่นๆอีกมาก

ยังเหลืออีกอย่างเดียวจริงๆก็คือการลดรายจ่ายพร้อมๆกับการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้เขาลืมตาอ้าปากได้แล้วจะช่วยทำให้เศรษฐกิจฐานรากหรือรากหญ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในที่สุด

อย่าพยายามผลักเกษตรกรให้เป็นคนจนโดยใช้บัตรคนจนเหมือนคนจนที่ไร้งานทำหรือชราภาพหรือทุพพลภาพอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพราะคนไร้งานทำหรือชราภาพหรือทุพพลภาพนั้นเป็นประชากรที่รัฐบาลทุกประเทศจะต้องสงเคราะห์คนที่พึ่งตนเองไม่ได้

แต่เกษตรกรเขามีอาชีพที่ชัดเจนรัฐบาลไม่ต้องสงเคราะห์แต่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรโดยการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยวิจัยเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การพยุงราคาให้เขามีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพและเพื่อการศึกษาของบุตรหลานได้อย่างพอเพียง

เท่านี้จริงๆที่ผมอยากร้องขอรัฐบาล คสช และถ้าท่านทำได้จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจรากหญ้าอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมให้ลืมตาอ้าปากได้ และเมื่อนั้นแหละคนส่วนใหญ่ของประเทศจะแซ่ซร้องและขอบคุณพวกท่านตลอดไปครับ”

ผมอยากมองโลกในแง่ดีของการดูดอดีต สส หรือผู้สนใจการเมืองที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยหรือกลุ่ม นปช…

โพสต์โดย Boonlert Pairindra เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018