“ไทยประกันชีวิต Experience” เล่า Legacy – สร้าง Loyalty – ผ่าน Immersive Experience

90

ไทยประกันชีวิต เปิดพื้นที่สร้างประสบการณ์เสมือนจริง หรือ Immersive Experience กับ “ไทยประกันชีวิต Experience” สร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความผูกพันต่อแบรนด์ เจาะกลุ่มบุคลากรภายในเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ทั้งผู้บริหาร พนักงานและฝ่ายขาย ด้วยความเชื่อมั่น ‘เพราะคนไทยประกันชีวิต คือ ตัวแทนภาพลักษณ์และกระบอกเสียงที่ดีที่สุดของไทยประกันชีวิตมา

         หลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ  โครงการไทยประกันชีวิต Experience บริเวณ

ชั้น 10 อาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา เมื่อเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “OUR STORY, OUR JOURNEY” ซึ่งไทยประกันชีวิตตั้งเป้าให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ เส้นทางความสำเร็จ และความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรของไทยประกันชีวิต และการเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า โครงการ “ไทยประกันชีวิต Experience” ริเริ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบ Immersive Marketing หรือการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบให้กับผู้บริโภค ด้วยการนำเสนอผ่านมัลติมีเดียและเทคนิคพิเศษโดยนำเอาเทคโนโลยีด้าน Digital Media มาสร้างประสบการณ์ร่วมและสร้างการเข้าถึงใจ จนทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงแค่ผู้รับชมเท่านั้น แต่ได้ก้าวข้ามไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นผู้ที่เคยอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ อย่างสมจริงที่สุด

      ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างความรู้สึกรักและผูกพันกับแบรนด์ไทยประกันชีวิต จึงเป็นที่มาของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ไทยประกันชีวิตต้องการให้เข้าชมโครงการ “ไทยประกันชีวิต Experience” โดยกำหนดให้บุคลากรภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายของไทยประกันชีวิตเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ด้วยความตั้งใจที่ต้องการให้บุคลากรไทยประกันชีวิต ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ในฐานะบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย และเจตนารมณ์ของไทยประกันชีวิตในการดูแลชีวิตคนไทยและสังคมไทย บนแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของชีวิต และคุณค่าของความรัก ที่ไม่ใช่แค่จากการบอกเล่า การอ่าน หรือการจัดอบรม แต่ต้องการให้คนไทยประกันชีวิตรู้สึกเสมือนว่าตนเองได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อเรียนรู้ตัวตนของแบรนด์ไทยประกันชีวิต ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ และความรักต่อองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

          ปัจจุบันมีบุคลากรไทยประกันชีวิตทั้งที่ทำงานอยู่กับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน และพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ กว่า 500 คน ที่ได้เข้าชมโครงการ “ไทยประกันชีวิต Experience” โดยจากผลสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ มากกว่า 90% ประทับใจในวิธีการและเทคนิคการนำเสนอ ในรูปแบบ Immersive Experience ที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริง ทำให้ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ และอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของไทยประกันชีวิต (Legacy) เกิดความรัก ผูกพัน และความภาคภูมิใจ (Loyalty) ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไทยประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทย และทำเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ ยังเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของความเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และต้องการเป็นสื่อกลางหรือกระบอกเสียง ในการบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจเหล่านี้ให้กับกลุ่มเพื่อนหรือในกลุ่มสังคมต่อไปอีกด้วย ขณะเดียวกัน กว่า 95% ยังเชื่อมั่นว่าโครงการ “ไทยประกันชีวิต Experience” จะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยประกันชีวิต ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าเยี่ยมชม

         “โครงการไทยประกันชีวิต Experience นอกเหนือจากความตั้งใจที่จะให้เป็นพื้นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของไทยประกันชีวิตแล้ว ยังต้องการให้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์แบบครบรส สมจริง สามารถสร้างความแตกต่างโดดเด่นให้แบรนด์ และเข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยสร้างความรู้สึกชื่นชอบและความรักให้เกิดกับแบรนด์ไทยประกันชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ (Brand Purpose) ในการเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted) ความชื่นชอบ (Admired) และเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้คนในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์ได้ในที่สุด”  นายไชยกล่าว

       เรียกได้ว่าไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่สร้างแบรนด์ผ่านกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบการสร้างประสบการณ์เสมือนจริง หรือ Immersive Marketing ซึ่งในอนาคต “โครงการไทยประกันชีวิต Experience” จะเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าชมโครงการฯ และเรียนรู้เรื่องราวของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในแบรนด์ไทยประกันชีวิตต่อไป