หึ่งอีกแล้ว..!!!“ประธาน ก.ตร.”บรรจุวาระลับ ชงแต่งตั้ง 2 นายตำรวจ เหาะเหินเดินอากาศได้

11766

หึ่งอีกแล้ว..!!!
“ประธาน ก.ตร.”บรรจุวาระลับ ชงแต่งตั้ง 2 นายตำรวจ เหาะเหินเดินอากาศได้ นอกวาระประจำปี ให้ “ผบ.ตร.”ใช้อำนาจ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ปี 2565 มาตรา 86

จี้ ก.ตร. ให้ลงชื่อมีมติเห็นชอบ ขอ รอง สว. ขึ้นเป็น สว. 1 ตำแหน่ง-รอง ผกก.ขึ้น ผกก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด อีกหนึ่งตำแหน่ง ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน อ้างเป็นนโยบายสำคัญ

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. และคณะกรรมการ ก.ตร. เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีวาระสำคัญสอดแทรกอยู่ในวาระอื่นๆ โดย ประธานฯในที่ประชุม เสนอให้ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.นำรายชื่อ นายตำรวจระดับ รองสารวัตร ใน สภ.เสลาภูมิ นายหนึ่งขึ้นเป็นสารวัตร(สว.)ในสัง สภ.เสลาภูมิ ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1 ตำแหน่ง และ รอง ผกก.สส. อีก 1 ตำแหน่ง ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผกก.สส.บก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด โดยได้นำเสนอรายชื่อต่อประธานในการประชุมเพื่อขอมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบในที่ประชุม แต่คณะกรรมการหลายนายในที่ประชุมได้มีการถกเถียงกันถึงความเหมาะสมพร้อมทั้งขอหารือในข้อกฏหมายก่อน หรือให้ขอเลื่อนไปพิจารณาการแต่งตั้ง 2 นายตำรวจดังกล่าวออกไปในวาระประจำปี จะเหมาะสมกว่า และมิใช่ตำแหน่งสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วน “แต่ประธานฯที่ประชุมอ้างว่าเป็นนโยบายสำคัญ ต้องแต่งตั้งให้เสร็จภายในวันนี้”

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ผบช.ภ.4 ได้ให้นายตำรวจที่อยู่ในตำแหน่งที่จะถูกนำรายชื่อ 2 นายตำรวจนายดังกล่าวไปขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ลงนามลายมือชื่อในใบยินยอมไปอยู่ในตำแหน่งอื่น ใน บก.ภ.จว.บึงกาฬ ซึ่ง ก.ตร. หลายนายพยายามลุกขึันชี้แจ้งว่าไม่เหมาะสมเป็นการทำลายระบบคุณธรรม ทั้งจะทำให้ถูกประชาชนตำหนิ องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกิดวิกฤตศรัทธามากขึ้น แต่ประธานฯในที่ประชุมยังยืนยันขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 86


โดยให้คณะกรรมการ ก.ตร.ทุกท่านลงลายมือชื่อรับรองมติประชุม โดย ก.ตร. หลายท่านที่เข้าประชุมต่างอึดอัดและลำบากใจ ที่มากล่าวว่าเป็นหนังสือคำสั่งนโยบายสำคัญ จริงหรือไม่.?ไม่สามารถตรวจสอบได้ เหมือนถูกบังคับขืนใจจำยอมลงลายมือชื่อรับรองมติการแต่งตั้งโดยอ้างมาตรา 86 ตาม พ.ร.บ. ตำรวจฉบับปี พ.ศ.2567 พร้อมกันนี้ประธานฯในที่ประชุมยังได้กำชับต่อคณะกรรมการฯทุกท่านอย่าทำข้อมูลนี้หลุดรั่วถึงบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด “รายงานดังกล่าวระบุ

สำหรับ พ.ร.บ.ตำรวจ ปี พศ.2565 มาตรา 86 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้อำนาจในการแต่งตั้งของ ผู้บัญชาการไม่เป็นธรรม หรือมีกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด หรือมีเหตุผล ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตำรวจ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่มาตรา 77(7) ลงมา พ้นจากพื้นที่หรือหน้าที่ หรือเห็นว่าหากดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือ
มีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร. กำหนด ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 77(7) ลงมา ได้ตามควรแก่กรณี “มาตราดังกล่าวระบุ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวอาชญากรรมวันนี้ #เศรษฐาทวีสิน #กตร #ต่อศักดิ์สุขวิมล