“สาระ ล่ำซำ” รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ประเภท “อุตสาหกรรมประกันชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

62

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ประเภท “อุตสาหกรรมประกันชีวิต” โดยเป็นซีอีโอรายแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน 3 ปี  ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปีที่คุณสมบัติถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการบริหารองค์กร คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน พร้อมเป็นแบบอย่างให้กับผู้บริหารหรือซีอีโอรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างความสำเร็จของตนเองต่อไป ตามแนวคิด “Iconify the Master” หรือ ต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ.