ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

84

ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท Callable Range Accrual Note
 อายุ 5 ปี คุ้มครองเงินต้น 100% อันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA+พร้อมเปิดจำหน่ายสำหรับ          ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567

        ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท  Callable Range Accrual Note อายุ 5 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย 3M THOR Average เป็นทางเลือก
ในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวสูงสุดถึง 3.5% ต่อปี และคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนดหรือเมื่อธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งในการลงทุนได้อย่างมั่นใจ เปิดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน (HNW&II) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567

        ทีทีบี เปิดเผยว่าจากข้อมูล คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ส่งผลให้มุมมองตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะกลาง อาจปรับลดลงได้ 1-2 ครั้ง  แต่ยังคงอยู่ในกรอบอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี ดังนั้น การเลือกลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง ttb Callable Range Accrual Note อายุ 5 ปี ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย 3M THOR  Average ที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุดถึง 3.5% ต่อปี หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่กำหนด (1.45% – 2.65%)  จึงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจในจังหวะที่ดอกเบี้ยทรงตัวและกำลังเข้าสู่แนวโน้มวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง พร้อมทั้ง ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนและเป็นทางเลือกในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุได้ปีละ 1 ครั้ง หลังจากปีที่ 2 นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป ทำให้สามารถลงทุนได้แบบมั่นใจ หมดกังวลเรื่องขาดทุน เนื่องจากหุ้นกู้ได้รับความคุ้มครองเงินต้น 100% โดยทีทีบี เมื่อถือจนครบกำหนดหรือเมื่อธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาทางเลือกการลงทุนที่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และรับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

        ธนาคารจึงเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในจังหวะที่วัฏจักรดอกเบี้ยเริ่มเข้าสู่ขาลง เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว พร้อมเสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน (HNW&II) โดยลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่าน ทีทีบีทุกสาขา และ ที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567 นี้เท่านั้น

        พิเศษยิ่งขึ้นรับฟรี! ของขวัญมูลค่าสูงสุดถึง 29,900 บาท เมื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ตามยอดเงินที่กำหนด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ttbbank.com/th/ttb-reserve/promotion/detail/mftdbooster-jun24
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

       ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท Callable Range Accrual Note ได้ที่
https://www.ttbbank.com/th/ttb-reserve/investment-solution-and-foreign-currency/detail/rate-linked-note

          ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ที่ ทีทีบีทุกสาขา หรือ ที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี หรือ ติดต่อ ttb investment line โทร. 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

     • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงระดับ 5 เป็นการลงทุนที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลสําคัญ ลักษณะและหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือชี้ชวน  Fact Sheet และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)  ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

· Thai Overnight Repurchase (THOR) คืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

· ธนาคารมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเพื่อนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

· ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ก่อนครบกำหนดอายุได้

· หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง เนื่องจากไม่มีตลาดรอง และมีข้อจำกัดในการขายคืน

· ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนการลงทุน