สธ.เปิดปฏิบัติการ Continue to Zero ทำลายยาเสพติด20ตันค่ากว่า 6.4พันล้าน

166

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขจัดยาเสพติดให้หมดไป เปิดปฏิบัติการ Continue to Zero ทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 58 รวมน้ำหนักกว่า 20 ตัน จาก 41,800 คดี มีมูลค่าประมาณ 6,456 ล้านบาท มากสุดเป็น เมทแอมเฟตามีน ทั้งชนิดยาบ้าและยาไอซ์ รวมกว่า 19.9 ตัน

วันนี้ (26 มิถุนายน 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 58 ณ ตึก One Stop Service Center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมอบให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการทำลายยาเสพติดของกลาง ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสมศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยร้ายแรง จึงกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยมาตรการทางเลือกใหม่ สู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการทำงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดลงหรือหมดสิ้นไป ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมถึงเป็นฝ่ายสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด โดยรับผิดชอบการตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดของกลางที่นำส่งจากสถานตรวจพิสูจน์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปทำลายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

“เมื่อเดือนธันวาคม 2566 กระทรวงสาธารณสุขมีการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งใหญ่ น้ำหนักมากถึง 340 ตัน เพื่อเป็นการ Set Zero ยาเสพติดให้สิ้นไป ครั้งนี้เป็นการเดินหน้าปฏิบัติการ Continue to Zero ทำลายเสพติดของกลางครั้งที่ 58 ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 มีน้ำหนักรวมกว่า 20,593 กิโลกรัม จาก 41,800 คดี รวมมูลค่าประมาณ 6,456 ล้านบาท” นายสมศักดิ์กล่าว

ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อไม่ให้มียาเสพติดกลับคืนสู่สังคมอีก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดกิจกรรมทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 58 ด้วยการเผาในเตาเผาขยะอันตราย (Hazardous waste Incinerator ซึ่งมีอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) พร้อมด้วยระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการเผาทำลาย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งยาเสพติดที่จะทำลาย ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ทั้งชนิดยาบ้าและยาไอซ์) รวมกว่า 19,945 กิโลกรัม เฮโรอีน กว่า 274 กิโลกรัม เอ็มดีเอ็มเอ กว่า 7 กิโลกรัม โคคาอีน กว่า 3 กิโลกรัม ฝิ่น กว่า 48 กิโลกรัม คีตามีน กว่า 312 กิโลกรัม และอื่นๆ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ContinuetoZero #สมศักดิ์เทพสุทิน #ยาเสพติด