ห้องประชุมสำราญกิจ บก.น.1​ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 ร่วมมือกับชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล 1 และบริษัท โชคาส จิวเวอรี่ จำกัด จัดทำโครงการอบรมเสริมทักษะการถักสร้อยคอจากเชือกให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ในสังกัด บก.น.1 โดยสามารถนำความรู้และทักษะ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ