AOT มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล แก่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

167

AOT มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN แก่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT พร้อมด้วย คณะกรรมการ AOT และ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT มอบเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,685,8000.- บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน หาดใหญ่ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ปริชาตินนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว AOT จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ AOT ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#AOT