”ผู้ช่วยฯอ้อ“เรียกตำรวจ ภ.5 ประชุมเร่งด่วนป้องกันอาชญากรรม

3728

”ผู้ช่วยฯอ้อ“เรียกตำรวจ ภ.5 ประชุมเร่งรัดนโยบายนายกฯ 11 มาตราเร่งด่วนป้องกันอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 20 2567 พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2) เปิดเผยว่าวานนี้ (19 มิ.ย.67)เวลา 17.00 น.ที่ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ชั้น 2 อาคาร ภ.5 ตนได้เรียกประชุมโดยมีพล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณีรอง ผบช.ภ.6,พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี /หน.สง.ฯ และคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5

โดยมี พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์รอง ผบช.ภ.5 รรท.ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.วีรชน บุญทวีรอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ ภ.5 พร้อมด้วย ผบก. ,รอง ผบก.ในสังกัด ภ.5 ,ผบก.ตชด.ภ.3 ,ผบก.ตม.4 ,ผบก.สพฐ.5 ,ผบก.ทท.2 ,ผกก.3.ส.1 และ ผกก.สภ. ,ผกก.สส. ,ผกก.ฝอ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5เข้าร่วมประชุม และ มี ผกก., สวญ, สว.(หน.สภ.) ในสังกัด ภ.5 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้งหน่วย

พล.ต.ท.อัคราเดช กล่าวว่า โดยการประชุมมอบนโยบายครั้งนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ และได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 และหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ ภ.5 โดยกำชับหน่วยเพื่อทราบ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 11 ข้อ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม , มาตรการการป้องกันปราบปรามยาเสพติด , มาตรการด้านสถานบริการ อบายมุข บ่อนการพนัน , มาตรการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายสำคัญ เน้นย้ำเรื่องหนี้นอกระบบที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน การลักลอบค้าของผิดกฎหมาย โดยให้ยึดถือปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทันท่วงที และให้มีการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ”ผู้ช่วยฯ ผบ.ตร.กล่าว“

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์