หลุด!! ร่างหนังสือคำสั่ง “เศรษฐา” ให้ “บิ๊กต่อ” กลับนั่งเก้าอี้ “ผบ.ตร.”

3480

หลุด!! ร่างหนังสือคำสั่ง “เศรษฐา” ให้ “บิ๊กต่อ” กลับนั่งเก้าอี้ “ผบ.ตร.” ส่วน “บิ๊กโจ๊ก”มีคำสั่งให้กลับมาก่อนแล้ว

วันที่ 19 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2567 เรื่อง ให้

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. ช่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี และต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 109/2567 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีเป็นข่าวสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคคลในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และมีรายงานว่า คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบสวน เสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยสาระสำคัญผลการสอบสวน ระบุ ในส่วนของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ไม่สามารถสรุปชี้มูลความผิดใดได้ เนื่องจากการดำเนินคดีมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อร้องเรียนในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงเสนอให้ กลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนในรายของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังไม่สามารถส่งกลับรับราชการได้ เนื่องจากรอผลสอบ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ หรือ ก.พ.ค.ตร.นั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวมีรายงานเพิ่มเติมว่าได้มีร่างหนังสือคำสั่งของ นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี ที่ยังไม่มีการลงนาม หรือเลขคำสั่งอย่างเป็นทางการ ระบุ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิ ประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 119/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่น นั้น

โดยที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว สรุปได้ข้อเท็จจริงพอจะดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไปได้ โดยส่งเรื่องไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้ราชการตำรวจดำเนินการต่อไปโดยเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดองและรักษาองค์กรต่อไปได้ ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 148/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก่อนแล้ว จึงให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์