ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับนายลอว์เรนซ์ อะจินแซม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา (Ghana Export-Import Bank: GEXIM) และคณะ ในการพบปะและหารือแนวทางส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้มีความพร้อมด้านข้อมูลความรู้ โอกาส และเงินทุนในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการค้าออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567