‘รมว.ดีอี’ นำคณะติดตามการทดสอบ ‘ระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ’แจ้งข้อมูลทั้งภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และเหตุด่วนเหตุร้าย สร้างความปลอดภัยประชาชน เสริมความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินแก่ประชาชนภายใต้ โครงการระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ อาคารสโมสร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน) หรือ NT  สำนักงานใหญ่  โดยมีพันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

พันเอกสรรพชัยย์ กล่าวว่า นายประเสริฐ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ CBC ของ NT ได้นำคณะเยี่ยมชมการระบบที่แสดงการทำงานอย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพในการรองรับการแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถส่งข้อความโดยตรงจากเสาสัญญาณ NT ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่เตือนภัยที่กำหนดทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ด้วยรูปแบบการแสดงข้อความแจ้งเตือนทันทีที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบใกล้เคียงเวลาจริง การใช้งานระบบ CBC รองรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุน้ำท่วม แผ่นดินไหว การแจ้งเตือนเหตุร้าย รวมถึงเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เช่น ไฟไหม้ อุบัติเหตุ    

เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ระบบจะมีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการกลางภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่เต็มรูปแบบในการเชื่อมโยงระบบเตือนภัยของประเทศในภาพรวม  ซึ่งประชาชนจะสามารถรับรู้สถานการณ์พร้อมกันอย่างรวดเร็วทันทีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใด ๆ เนื่องจากระบบนี้ทำงานโดยส่งข้อความเตือนภัยผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เกิดเหตุ  ข้อความเตือนภัยจะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานทุกเครื่องในพื้นที่นั้น 

NT ยังได้สาธิตการทำงานร่วมกันของระบบ CBC และระบบศูนย์ควบคุมและบัญชาการการรับแจ้งเหตุจากประชาชน (ICS) ที่สามารถสนับสนุนการเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุรอบด้าน โดยระบบ ICS จะรวมการแจ้งเหตุจากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ คอลเซ็นเตอร์สายด่วน และแพลตฟอร์มสื่อสีงคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับซีซีทีวีและกล้องติดตัว และเทคโนโลยีอื่น ๆ  เช่น ซอฟต์แวร์สแกนตรวจจับใบหน้า, ซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียน เข้าสู่ศูนย์ควบคุมและบัญชาการเพื่อประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CBE และยกระดับความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำให้กับการทำงานของศูนย์กลางภาครัฐ

ทั้งนี้ การเยี่ยมชมระบบ CBC ของ รมว.ดีอี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามความพร้อมในฐานะที่กระทรวงดีอีทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบ CBC เพื่อการแจ้งเตือนภัยฯ ดังกล่าว ซึ่งมาตรการใช้เทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารรองรับการขับเคลื่อนงานระบบเตือนภัยของประเทศสอดคล้องกับแนวทางของ กสทช. โดยมุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความปลอดภัยทางสังคมให้กับประเทศต่อไป

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #ประเสริฐจันทรรวงทอง #กระทรวงดีอี #NT #พันเอกสรรพชัยย์หุวะนันทน์ #ระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ