กะปิกุ้งแท้เกาะลันตาสินค้าจากภูมิปัญญาสู่ผู้ประกอบการเกษตร

127

กะปิกุ้งแท้เกาะลันตาสินค้าจากภูมิปัญญาสู่ผู้ประกอบการเกษตร วิสาหกิจชุมชนกะปิกุ้งแท้เกาะลันตาเข้มแข็ง ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญา ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการเกษตร เปิดช่องทางจำหน่ายหลากหลาย พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์แปรรูปกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นมาพัฒนาต่อยอดสูตรจนได้สูตรมาตรฐาน ใช้วัตถุดิบกุ้งเคยแท้ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ผสมผสานกับวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สะอาด ถูกสุขลักษณะ จนได้รับเครื่องหมาย อย. (เลขที่ 81-2-01455-2-0001) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และเครื่องหมายฮาลาล

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังพัฒนาไลน์สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 67 ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ ซอสกะปิ และน้ำปลาหวาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเพิ่มรายได้ และด้วยคุณภาพของกะปิที่โดดเด่น จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ของเกาะลันตา มีผลการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับดี และมีผลการประเมินความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับ A นั่นคือ กิจการมีสภาพคล่องทางการเงินสูง มีความสามารถในการสร้างรายได้มากกว่า 1 เท่าของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ การใช้สินทรัพย์ให้เกิดผลตอบแทนมีประสิทธิภาพ และกิจการมีความสามารถสูงในการทำกำไรจากยอดขายอยู่ในระดับที่ดี (อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร 44.333 %)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา แปรรูปกุ้งเคยเป็นกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา โดยเริ่มต้นจากการจำหน่ายในพื้นที่ และได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการเสริมสร้าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างการยอมรับ และเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ซึ่งผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มมีกำลังในการผลิตเฉลี่ย 6 ตันต่อเดือน(1 ตันบรรจุได้ 2,000 กระปุก) จำหน่ายกระปุกละ 55 บาท สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป็นเงิน 250,000 – 300,000 บาทต่อเดือน มีกำไรสุทธิ 1,410,362 บาท ในปี 65 และ 1,188,559 บาท ในปี 66 ปัจจุบันได้ขยายตลาดและกระจายสินค้าออกสู่ตลาดหลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งสำนักงานเกษตรอ.เกาะลันตา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจ.กระบี่ ผลักดันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้าสู่ เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่กลุ่มอีกช่องทางหนึ่ง

นายรพีทัศน์ กล่าวว่า กลุ่มนี้เริ่มต้นจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในนาม “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยีเพ็งร่วมใจ” ในปี 40 ต่อมาในปี 48 ได้ขอจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา” มีนางห่าลี่หย้ะ สายนุ้ย เป็นประธาน มีสมาชิกเริ่มแรก 18 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 53 คน เพื่อผลิตกะปิแบบออร์แกนิก เพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตกะปิกุ้งแท้หนึ่งเดียวในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กะปิกุ้งแท้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ทาง 065-4020892, 065-4020892 และผ่านทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ข่าวการเกษตรวันนี้#กะปิกุ้งแท้เกาะลันตา