“ศรีวราห์”ได้ไปต่อ ติดอันดับ 1 เลือก สว.

5140

กกต.จว.นครปฐมประกาศชื่อด่าน 2 “ศรีวราห์”มือกฎหมายด้านความมั่นคง ผ่านด่านคัดเลือก สว. ระดับจังหวัด ฉลุย..!!!

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ว่าการจังหวัดนครปฐม มีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งวุฒิสภาระดับจังหวัดนครปฐมได้มีประกาศว่าระบุว่า ตามได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระจังหวัดประกาศผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดนครปฐมเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ใด้รับเลือกระดับจังหวัด

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 4 – แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดดังต่อไปนี้กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆในทำนองเดียวกัน ลำดับที่ 1 คือ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รายงานข่าวดังกล่าวระบุ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ศรีวราห์ #ข่าวอาชญากรรมสังคม