ที่วัดถ้ำกระบอก วันที่ 16 มิถุนายน 2567 พระอาจารย์วิจิตร อคฺคจิตฺโต รองเจ้าอาวาส/ประธานชมรมช่วยกันคนละนิดพิชิตยาเสพติด เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ไมนิจิ (The Mainichi Newspaper) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ก่อตั้งมาร้อยกว่าปี ได้เข้ามาสัมภาษณ์อาตมา เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบำบัดผู้ติดกัญชาทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มในอนาคต เพื่อนำไปเป็นข้อมูลการเขียนบทความพิเศษของหนังสือพิมพ์ รวมทั้งขอเข้าสัมภาษณ์ผู้ป่วย และดูขบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้สมุนไพรและพระพุทธศาสนา  ซึ่งวัดหวังว่าจะบทความดังกล่าวจะช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะกัญชา ต่อไป

ทั้งนี้แม้ประเทศไทยได้ปลดล๊อคกัญชาจากบัญชียาเสพติดตั้งแต่ปี 2565 แล้วก็ตาม แต่มีความกังวลจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครอง และผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ที่เห็นผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรี โดยปราศจากมาตรการควบคุมที่เคร่งครัดทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่าย เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกายและใจ ล่าสุดรัฐบาลที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้แก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดึงกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดประเภท 5 ให้ได้ภายในปี 2567 และให้เร่งออกกฎกระทรวงอนุญาตให้ใช้เฉพาะประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ เท่านั้น ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ก็เห็นด้วยและรับปากจะเร่งดำเนินการให้ทันที

สำหรับวัดถ้ำกระบอกเป็นที่รู้จักทั้งจากคนไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีในฐานะสถานบำบัดรักษายาเสพติดด้วยการใช้สมุนไพร และธรรมะ โดยมีพระสงฆ์ของวัดทำหน้าที่ให้การบำบัด และมีผู้เข้ารับการรักษาจากทั่วโลก โดยชาวต่างชาติส่วนหนึ่งหลักจากที่รักษาอาการจนหายแล้วก็ตัดสินใจอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดต่อ ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศไทยและจากต่างประเทศติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายอย่างต่อเนื่อง

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #พระครูวิจิตร #วัดถ้ำกระบอก #หนังสือพิมพ์ไมนิจิ #การรักษาผู้ติดกัญชา