สส.ตาก ขอบคุณกรมป่าไม้ช่วยเร่งสปีดขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า

435

“สส.ภาคภูมิ”ขอบคุณ กรมป่าไม้ จัดประชุมติดตามการลดขั้นตอนขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนา เชื่อ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นประโยชน์ต่อ ปชช.โดยตรง

วันที่ 16 มิ.ย. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 3 จ.ตาก พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่า จากการที่ตนได้ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่นผลักดันให้เร่งแก้ปัญหาการกระจายอำนาจ มาตลอดระยะเวลา 5 ปี ทั้งในระบบรัฐสภาและนอกสภา เพื่อที่จะสามารถลดขั้นตอนในการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าให้รวดเร็วขึ้น วันนี้นับเป็นความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง เนื่องจากกรมป่าไม้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยเลือกจังหวัดตาก เป็นจังหวัดแรก

”ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง แต่ก็มีความคืบหน้าไปเกินครึ่งของเป้าหมายแล้ว ผมจะเดินหน้าติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และทีมงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกท่านที่จัดงานการประชุมครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี“นายภาคภูมิ กล่าว

นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า ตนเชื่อว่า การลดขั้นตอนในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น จะทำให้การพัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆของ หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #ตาก #ภาคภูมิบูลย์ประมุข #พรรคพลังประชารัฐ #กรมป่าไม้