สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบกระบือพระราชทาน เพื่อร่วมอนุรักษ์กระบือไทย และขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ ในพื้นที่เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย” เพื่อเพิ่มจำนวน พัฒนาสายพันธุ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะยังประโยชน์ให้กับพสกนิกรในการอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อการเกษตร ต่อยอดสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการเมื่อกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตกระบือ และพระราชทานให้กับเกษตรกร หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำไปพัฒนาต่อยอดขยายพันธุ์ตามพระราชประสงค์

และในวันนี้ (14 มิถุนายน 2567) ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังศุโขทัยและรองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นประธานในพิธีมอบกระบือพระราชทานตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) เป็นผู้รับมอบ มี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, พลตำรวจเอก ไกรบุญ ทรวดทรง จเรตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจโท ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนราชการในพื้นที่และข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมพิธี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบกระบือพระราชทาน จำนวน 5 ตัว เป็นเพศเมีย 4 ตัว และเพศผู้ 1 ตัว เป็นพ่อพันธุ์สำหรับปรับปรุงพันธุ์ โดยพลเอก ศิวะ ภระมรทัต กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังศุโขทัย/ประธานในพิธี เป็นผู้เชิญบัตรประจำตัวสัตว์ โดยสำนักตำรวจแห่งชาติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิตดังกล่าว และได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดพื้นที่บริเวณศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับเลี้ยงดูและขยายพันธุ์กระบือพระราชทาน และจะขยายผลในการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกจิตอาสา เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจต่อไป

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ#กระบือไทย