ผู้แทนการค้าไทยถก บ.รัสเซีย หวังร่วมมือด้านพลังงาน

155

วันที่ 13 มิ.ย. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังพบหารือกับนาย รัสธัม เบคเคียฟ (Rustam Bekkiev) รองผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าบริษัท รัสเคมอะไลแอนซ์ (RusChemAlliance LLC) ถึงความร่วมมือด้านพลังงานรัสเซีย-ไทย ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านพลังงานของบริษัทฯ และพูดคุยหารือเกี่ยวกับโอกาสและความร่วมมือด้านพลังงานรัสเซีย-ไทย ภายหลังจากการเข้าร่วมงาน Future Energy Asia Exhibition & Summit ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพฯ ตลอดจนหารือในโอกาสและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการคลังเก็บก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานในอุสต์-ลูก้า (Ust-Luga) ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งของทะเลบอลติกของรัสเซีย ทางตะวันตกของนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประมาณ 180 กม. ซึ่งประกอบด้วยโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว โรงแยกก๊าซ และท่าเรือขนส่งก๊าซและพลังงาน

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า บริษัท RusChemAlliance LLC เป็นบริษัทสัญชาติรัสเซีย ก่อตั้งโดยบริษัทพลังงานชั้นนำ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) และบริษัทรัสแก๊สดอบเชีย (RusGasDobycha) ดำเนินกิจการหลักในอุตสาหกรรมการพัฒนาและผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมหนัก ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการที่ครอบคลุมโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีโอกาสหารือกับหน่วยงานและบริษัทด้านพลังงานของไทย เช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ปตท.,กัลฟ์เอเนอร์ยี, และบีกริมม์ เป็นต้น เพื่อขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการคลังเก็บก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานใน Ust-Luga ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 31

ผู้แทนการค้าไทยกล่าวให้ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนของไทยมีความสนใจในการหารือและขยายความร่วมมือด้านพลังงาน และสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ภายใต้กลไกตลาด เพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไป โดยยินดีที่จะแนะนำและเชื่อมโยงหน่วยงาน/บริษัทด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกันระหว่างไทย-รัสเซีย ต่อไปในอนาคต

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #นฤมลภิญโญสินวัฒน์ #ผู้แทนการค้าไทย #RusChemAllianceLLC #RustamBekkiev #Gazprom #RusGasDobycha #Ust-Luga