ตำรวจปากพลีจัดพิธีอัญเชิญ“ พระพุทธโสธรมงคลธรรม ”

172

ตำรวจปากพลีจัดพิธีอัญเชิญ“ พระพุทธโสธรมงคลธรรม ”ขึ้นประดิษฐานบนหอพระของสถานีตำรวจภูธรปากพลี

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย.2567เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ วงกาฬสินธุ์ ผกก.สภ.ปากพลีได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญ “ พระพุทธโสธรมงคลธรรม ” ขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระของสถานีตำรวจภูธรปากพลีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีอาทิ จ่าสิบเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ นายอำเภอปากพลี , พ.ต.อ.ชวรัตน์ สศิวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครนายกกำนันประเดิม วังอาษา ประธาน กต.ตร.สภ.ปากพลีนาย กิตติพงษ์ สุขพูน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวายว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ยอดมิ่ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครนายกคุณอารีรัตน์ สิงโตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีรุณอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และคณะนายชุมพร พงไทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยอโดยมี พระครูสมุเกษมขันติโก เจ้าอาวาสวัดจิกสูง เป็นประธานในพิธีสงฆ์

ซึ่ง “ พระพุทธโสธรมงคลธรรม ” องค์นี้ มีขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้วสร้างขึ้นตามรูปแบบ พระพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนอำเภอปากพลีและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากพลี จังหวัดนครนายกสืบไป

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#พระพุทธโสธรมงคลธรรม