‘เศรษฐา’พอใจคุณภาพน้ำคลองโอ่งอ่าง-คลองบางลำพู เดินหน้าพัฒนาคลองคูเมืองเดิม

245

(13 มิ.ย.67) เวลา 10.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข “คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู)” โดยนั่งเรือโดยสาร จากท่าเทียบเรือสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ไปยังท่าเทียบเรือสะพานหัน (คลองโอ่งอ่าง) และท่าเรือป้อมพระสุเมรุ(คลองบางลำพู) โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตพระนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี 8 คลองหลักที่จะพัฒนา เริ่มจากคลองด้านในของตัวเมืองก่อน ก็จะมีคลองด้านนอกสุดคือคลองผดุงกรุงเกษม เข้ามาคลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองคูเมืองเดิมเชื่อมคลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองแสนแสบ คลองสามเสน และคลองเปรมประชากร ซึ่งเราเร่งพัฒนาให้เป็นคลองสวยน้ำใส วันนี้ท่านนายกฯ พอใจกับคุณภาพน้ำของคลองโอ่างอ่างและคลองบางลำพู ซึ่งมีระบบเก็บน้ำเสียจากบ้านเรือนไม่ปล่อยลงคลอง และเอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทำให้สะอาดขึ้น

หลังจากนี้ท่านนายกฯ จะให้เน้นพัฒนาคลองคูเมืองเดิม ซึ่งจะมีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยอยู่ในพื้นที่ ก็จะเอาความร่วมมือจาก 2 กระทรวงเข้ามาด้วย ด้านคลองผดุงกรุงเกษม คุณภาพน้ำค่อนข้างดี ส่วนที่ยากที่สุดคือ คลองแสนแสบ คลองเปรมประชากร เป็นคลองที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่สามารถเก็บน้ำได้ทั้งหมด ต้องให้ความสะดวกในการจัดเก็บขยะให้ครบถ้วน รวมทั้งปัญหาบ้านเรือนที่รุกล้ำแล้วปล่อยของเสียลงคลองโดยตรง ส่วนนี้ต้องมีการเอาบ้านเรือนขึ้นจากที่รุกล้ำ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานร มีแผนพัฒนาคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และพื้นที่ชั้นใน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ริมคลองในการเดินสัญจรและพักผ่อนหย่อนใจ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการพัฒนาคลองต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคลองและทาสีเขื่อนคลองดูเมืองเดิม และคลองหลอดวัดราชนัดดา การพัฒนาทางเดินริมคลองและทาสีอาคารคลองผดุงกรุงเษม การปรับปรุงเขื่อนและทางเดินริมคลองเปรมประชากร ช่วงจากวัดเบญจมบพิตรถึงคลองผดุงกรุงเกษม รวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างริมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพู เป็นต้น

สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข “คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู)” กรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนาคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู) ให้เป็นคลองสวยน้ำใส รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในปี 2568 โดยที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปรับปรุงคลองโอ่งอ่าง (เฟสที่ 1) จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียและไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาวเขื่อน 1,500 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 งานขุดลอกคลองบางลำพู จากสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ แล้วเสร็จเมื่อ 10 มิ.ย.67

ปัจจุบัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอ่งอ่าง (เฟสที่ 2) จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ เขื่อนคลองโอ่งอ่าง ระยะทาง 1,085 เมตร ความคืบหน้าโครงการ 97% คาดแล้วเสร็จเดือนมิ.ย. 67 2.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง จากสะพานสมมตอมรมารคถึงสะพานดำรงสถิต อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ส่วนโครงการที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ประกอบด้วย 1.ก่อสร้างทางเดินริมคลองโอ่งอ่าง เชื่อมทางเดินจากสวนสาธารณะป้อมมหากาฬถึงถนนบำรุงเมือง ระยะทาง 185 เมตร 2.ก่อสร้างทางเดินริมคลองบางลำพู จากถนนสามเสนถึงสะพานองอุทิศ ระยะทาง 280 เมตร 3.ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียคลองบางลำพูเข้าบำบัดที่โรงควบคุมน้ำรัตนโกสินทร์

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กทม #ชัชชาติ #เศรษฐา