กทม.ชวนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

143

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดเวลาชำระเงินค่าภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำมาพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป โดยสามารถชำระภาษีฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต (รับใบเสร็จรับเงินได้ทันที) 2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย และ 3. Mobile Banking (ช่องทาง 2. และ 3. จะได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน 5 – 7 วันทำการ หลังการชำระเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน BMA Tax Map) ทั้งนี้ หากไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทาง 2. และ 3. ได้ ให้ติดต่อฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการชำระภาษี

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวกทม #ข่าวอาชญากรรมวันนี้