ที่สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดา รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รอง ผบช.ส., พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.สุวัฒน์อินทสิทธิ์ รอง ผบก.ปทส.พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย และได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอําเภอเชียงแสน นาวาโทพิชัยยุทธ์ ปาจะกัง หัวหน้ายุทธการและข่าว หน่วยเรือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามลํานํ้าโขง ,นางชลิดา พันธ์กระวี ผอ.สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3, ฯลฯ

สำหรับคดีนี้ จากกรณีเมื่อวันที่ 6 ส.ค.61 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, เจ้าหน้าที่ทหารฝ่าย ความมั่นคง, เจ้าหน้าที่ด้านศุลกากร และ เจ้าหนเาที่ตํารวจ สถ.บ้านแซว ได้ร่วมกันตรวจสอบและอายัดไม้ประดู้ท่อน จํานวน 134 ท่อน ปริมาตร 142.41 ลบ.ม.โดยประมาณ (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 71 ล้านบาท) ของบริษัท คุ้ม เวียงไม้จํากัด โดยมีนางกัลยาณี พรสี ผู้แทนของบริษัทเป็นผู้นําตรวจสอบ บริเวณลานสินค้า ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งจะนําส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ประเทศจีน) โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้แผ่นพลาสติกใสทําการลอกลายหน้าตัดของไม้ท่อน จํานวน 39 ท่อน เพื่อ นําไปพิสูจน์กับตอไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทคุ้มเวียงไม้จํากัดที่ จ.บุรีรัมย์และจ.กาฬสินธุ์ ผลการ ตรวจพบว่า มีตอไม้ตรงกับไม้ท่อนที่ตรวจยึด จํานวน 1 ตอ แต่ไม่สามารถต่อท่อนได้และตอไม้ที่เหลือ ส่วนใหญ่มีขนาดหน้าตัดไม้สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับลายหน้าตัดส่วนโคนของไม้ท่อนที่ทําการอายัดไว้จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

โดยภายหลังประชุมมีมติสรุปว่า การส่งออกไม้ครั้งนี้นั้น ผิดกฎหมาย จึงได้มีการร้องทุกข์ให้ดําเนินคดี บริษัท คุ้มเวียงไม้จํากัด ทั้งในฐานะส่วนตัวและนิติบุคคล กับพวก ในความผิด ดังนี้

นายไพยง สังข์ทอง หัวหน้าหน่วยฝ่ายสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร ร้องทุกข์กล่าวโทษใน ความผิดฐาน “สําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อจำกัด และ พยายามส่งสิ่งของต้องจำกัด ออกนอกราชอาณาจักร” ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 202, 244, 252 และ พ.ร.บ.การส่งออก นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 มาตรา 20

นายโกศล พิมสาร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4 (หาดไคร่) กรมป่าไม้ร้องทุกข์ก่ลาวโทษใน ความผิดฐาน “มีไม้ประดู่ท่อนหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484 มาตรา 69 โดยพนักงานสอบสวน สภ.บ้านแซว ได้รับ คําร้องทกุ ข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 140/2561 ลงวันที่ 20 ส.ค.61

ในวันเดียวกัน พล.ต.อ.ศรีวราห์พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจยึดไม้ประดู่ที่ได้ทําการอายัด เพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป โดยนายโกศลได้ใช้ดวงตรา ย.1607,ต.9599 ตีประทับไม้ของกลางดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในการขยายผล และดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล