พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 44 โดยกำชับ ขอให้ประสานทำงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ดูแลงานในมิติความมั่นคงให้นิ่ง เพื่อให้กลไกด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถเดินหน้าต่อได้ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน ทั้งจากในและต่างประเทศ โดยย้ำว่า ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ขอให้เพ่งเล็งสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายในเส้นทางลำเลียงผ่าน และร่วมกันดูแลสนับสนุนการแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการชุมชน พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันป้องกันและปราบปราม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัญหาสำคัญของการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยต้องเตรียมความพร้อม สนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองชุมพร และสถานีตำรวจภูธร อำเภอปากนำ้ชุมพร โดยย้ำการปฏิบัติงานของตำรวจ ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และริเริ่มงานเชิงรุกให้มากขึ้น ในการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของประชาชน และบังคับใช้กฎหมายจริงจังกับกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ที่ยังสร้างปัญหากับประชาชน พร้อมกันนี้ ขอให้ปรับปรุงสถานีตำรวจ รวมทั้งพัฒนาการบริการและระบบอำนวยความยุติธรรมกับประชาชนในทุกมิติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ บริหารงานด้วยความโปร่งใส กวดขันวินัยและดูแลสวัสดิการกำลังพลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป่าคดี เรียกรับส่วยหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด