โครงการสภาฯ เพื่อพัฒนานราธิวาส คืบ 80% “อารีเพ็ญ” หวังใช้เป็นโมเดลแก้ปัญหาจังหวัดอื่นด้วย

433

“อ.วันนอร์” ติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสฯ วันที่ 14-15 มิ.ย. นี้ เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้า-ที่ดิน พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ “อารีเพ็ญ” หวังใช้เป็นโมเดลไปแก้ปัญหาที่อื่นได้ด้วย

วันที่ 6 มิ.ย. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน นี้ โดยมีคณะทำงานและตัวแทนหน่วยราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

สำหรับกรอบการดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาชุมชนบ้านชายทะเลหาดนราทัศน์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองท้องถิ่นและอำเภอ ส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อาทิ การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP คลินิกแก้จน พัฒนาอาชีพ และการมอบทุนการศึกษา ส่วนที่ 3 การจัดกิจกรรมแพทย์อาสาและการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มีการออกหน่วยบริการทางการแพทย์ในวันที่ 14 มิถุนายน ระหว่างเวลา 09.30-15.30 น. ให้บริการ 3 คลินิก ได้แก่ คลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม และคลินิกผิวหนัง ตลอดจนแจกแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และส่วนที่ 4 ประสานงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านชายทะเลหาดนราทัศน์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในวันที่ 15 มิถุนายน จะมีการจัดเวทีสัมมนาเรื่องปัญหาที่ดินในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ณ ห้องประชุมหาดนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมหารือกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องไฟฟ้าและเรื่องที่ดิน เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้น พร้อมรอการผลักดันต่อไปในระหว่างการดำเนินโครงการฯ

ด้านนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสฯ คืบกว่า 80% พร้อม ย้ำหากโครงการนี้ช่วยประชาชนได้อย่างน้อย 90% จะเป็นโมเดลให้กับที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันได้

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #รัฐสภาเพื่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสฯ #วันมูหะมัดนอร์มะทา #อารีเพ็ญอุตรสินธุ์