นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ก กล่าวถึงกรณีอื้อฉาวโครงการสร้างแฟลตตำรวจ 163 แห่ง และโรงพักทดแทน 396 แห่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) ว่า  วันนี้เป็นอีกวันที่เป็นตอนสำคัญ ตอนที่กล่าวหาว่า ตนเองไปให้ความเห็นชอบรับราคาที่เขาประมูลได้ แล้วอนุมัติให้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ประมูลราคาได้ต่ำสุด และเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจทั้ง 396 แห่ง แล้วเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาว่า เป็นความผิดของตนเองที่อนุมัติตามที่ สตช. เสนอ ซึ่งไม่ใช่ว่าการเสนออะไรมาแล้วจะอนุมัติตามทั้งหมด แต่ที่เสนอมามีเหตุผลและมีหลักฐานขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน เมื่อส่วนตัวอนุมัติวิธีการจัดจ้างตามที่ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ เสนอ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2552 ทาง สตช. ก็ไปดำเนินการ ตามวิธีการตามขั้นตอนโดยชอบด้วยระเบียบกฎหมาย

นายสุเทพ ระบุว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน หรือทีโออาร์ มีคำสั่งวันที่ 7 เม.ย. 2533 มีคณะกรรมการมากมาย เป็นขั้นเป็นตอนได้ข้อสรุปอ้างเลยว่า สิ่งที่ทำเป็นไปตามหนังสือของกระทรวงการคลัง เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เป็นไป ตามหนังสือของกรมบัญชีกลางลงวันที่ 17 ก.พ. 2549 และวันที่ 21 ก.ค. 2549 อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวยุติไปแล้ว

“วันนี้ยังไม่ยุติส่วนตัวจึงจำเป็นต้องออกมาเปิดเผย และจะเปิดรายละเอียดต่อไปอีก ในข้อกล่าวหาหลักที่กล่าวหานี้ยังมีข้อกล่าวอ้างย่อยๆ อีก 9 ข้อ ส่วนตัวจะทยอยนำมาบอกประชาชนอย่างตรงไปตรงมาแล้วให้ประชาชนตัดสิน” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวตั้งใจจะชี้แจงกับประชาชนเป็นเวลา 3 วัน และจะตีพิมพ์หนังสือเล่มที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และจะพิมพ์หนังสือแล้วจำหน่ายนำเงินบริจาคให้ พรรค รปช. พร้อมกันนี้ วันที่ 20 ส.ค. จะไปชี้แจงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ และจะกลับมารายงานต่อประชาชน