นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ว่า ขณะนี้ได้ปรับลดงบประมาณการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ในส่วนของงบไอซีทีและสาธารณูปโภคที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาว่าสูงเกินไป โดยได้ปรับลดเหลือ 3,900 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบสาธารณูปโภคด้วยเป็น 4,800 ล้านบาท และได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ลดลงนั้นไม่ได้เป็นการลดสเปคหรือคุณภาพลง แต่เป็นการลดจำนวนลง หากไม่เพียงพอก็ค่อยจัดซื้อในภายหลังได้อีก

ต่อกรณีการกำหนดการส่งคืนพื้นที่ให้สำนักพระราชวังนั้น นายพรเพชร กล่าวว่า เราต้องส่งให้ตรงเวลาคือปลายปี 2561 ในบางส่วน เช่น อาคารรัฐสภา 3 เป็นต้น ซึ่งต้องพยายามรักษาคำพูดที่ให้ไว้แก่สำนักพระราชวัง โดยจะต้องพยายามเร่งรัดให้บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้เสร็จ ขณะเดียวกันห้องประชุมสภาฯ เราคงไม่สามารถไปใช้สถานที่อื่นได้ เพราะมีระบบเฉพาะ และเรามีสมาชิกเป็นจำนวนมาก