นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงนโยบายการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยระบุว่า “วันนี้ผมและทีมนโยบายเกษตรของอนาคตใหม่ พร้อมทั้งแนวร่วมอนาคตใหม่นนทบุรี ไปเยี่ยมสวนชีววิถี ของมูลนิธิชีววิถี หรือ BIOTHAI เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ด้านความมั่นคงที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเท่าๆกับหรือมากกว่าความมั่นคงทางทหาร ทางมูลนิธิให้ข้อมูลที่น่าตกใจ ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผูกขาดในอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ทุนใหญ่กินรวบตั้งแต่การขายเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และการค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันสินค้าในห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อกว่า 80% เป็นอาหาร ทำให้สินค้าเกษตรที่อยู่นอกเหนือสายพานการผลิตของทุนใหญ่แทบไม่มีโอกาสถึงมือผู้บริโภค

หนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลก็คือ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งมีสมดุลพอควรในการคุ้มครองสิทธิ์ของชาวนาที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูกต่อ และยังคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงบริษัทใหญ่ๆ ถูกพิจารณาแก้ไขเพื่อเอื้อทุนใหญ่มากขึ้น บังคับให้เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกฤดูเก็บเกี่ยว ดีที่การแก้กฎหมายนี้เผชิญการคัดค้านอย่างหนักในปีที่ผ่านมา ทำให้คสช.ต้องชะลอการแก้พ.ร.บ.นี้ออกไป แต่ก็พอจะเห็นแนวทางอย่างชัดเจนว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่พยายามจะรุกคืบพื้นที่ของเกษตรกรไทย

แนวทางแก้ปัญหานี้ เริ่มต้นที่การกลับมาให้กฎหมายพิทักษ์สิทธิของเกษตรกรมากกว่านายทุน สร้างเกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว ลดการผูกขาดตั้งแต่ต้นน้ำคือเมล็ดพันธุ์ ตามด้วยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ที่ไม่ใช่แค่การลดต้นทุน ปลดแอกจากวังวนพึ่งพาทุนใหญ่ แต่ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค หากทำได้ตามนี้ เกษตรสมัยใหม่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ก็จะทำได้พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ
อนาคตใหม่ คืออนาคตที่ความมั่นคงเรื่องปากท้อง สำคัญกว่าปืนและกำลังพล”