นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่ คสช.มีคำสั่งที่ 9/2560 เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลําน้ำสาธารณะ ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560 โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ และกำหนดให้ พอช.ต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เสียก่อน ซึ่ง สผ. ก็ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา และหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของ พอช. ที่จะต้องนำมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวไปปฏิบัติตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพรบ.สิ่งแวดล้อม 2535 และผู้อำนวยการเขตบางเขนก็จะต้องบังคับให้การก่อสร้างไม่ขัดต่อ พรบ.รักษาความสะอาดฯ 2535 พรบ.การสาธารณสุข 2535 และพรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ด้วย

แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดําเนินก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง ในชุมชนเขตสายไหม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ พอช. และเขตสายไหม ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยแต่อย่างใด เช่น ไม่มีการจัดทำรั้วหรือกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อบดบังทัศนอุจาดที่เกิดจากการก่อสร้างโดยไม่มีรั้วหรือกำแพงที่มีความสูงอย่างน้อย 2 เมตรแต่อย่างใด, ไม่มีการใช้ผ้าใบล้อมรอบตัวอาคาร ที่จะต้องยึดติดกับนั่งร้านรอบอาคาร ที่มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคารฯ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างร่วมหล่นและลดความดังของเสียง แต่อย่างใด และนอกจากนั้นยังนำเศษวัดุจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ถมทิ้งลงไปในคลองลาดพร้าว ทำให้ลำคลองตื้นเขิน มีการตัดต้นไม้ใหญ่ ทำลายพื้นที่สีเขียว ฯลฯ ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 23 มาตรา 33 พรบ.รักษาความสะอาดฯ 2535 

ทั้งนี้ ผอ.พอช. และ ผอ.เขตสายไหม เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว แต่ต่างก็เพิกเฉยไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงถือได้ว่าเป็นการ “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่”  ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมด้วยชาวชุมชนริมคลองประมาณ 300 คน จะเดินทางมายังสถานีตำรวจนครบาลสายไหม เพื่อแจ้งความเอาผิดกับ ผอ.พอช. และ ผอ.เขตสายไหม เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.อ.157 ประกอบมาตรา 59 มาตรา 84 และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพรบ.สิ่งแวดล้อม 2535 รวมทั้งกระทำการอันขัดต่อคำสั่ง คสช.ที่ 9/2560 เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. เอาผิดต่อไป โดยจะเดินทางไปแจ้งความในวัยพฤหัสที่ 15 ส.ค.2561 เวลา 10.30 น. ณ สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ถ.สายไหม ซอย 43 เขตสายไหม กทม.