ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีรับมอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ผ่านเครือข่าย 4G Network เพื่อใช้ในกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 คัน จากนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส และพลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554 พร้อมด้วยคณะ

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(เอไอเอส) และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความทุ่มเท เสียสละของข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ช่วยเหลือประชาชน จึงได้กำหนด
“โครงการ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่าย 4G Network ” เพื่อมอบรถพยาบาลกู้ชีพพร้อมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน และข้าราชการตำรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

ผบ.ตร.กล่าวว่า รถกู้ชีพฉุกเฉินที่ได้รับมอบดังกล่าว จะนำไปใช้กิจการของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุหรือส่งกลับผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทาง โดยภายในรถจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน รวมถึงติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัย (4G)เพื่อรายงานอาการบาดเจ็บหรือความช่วยเหลือฉุกเฉินจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในโรงพยาบาล พร้อมยืนยันโรงพยาบาลตำรวจมีรถกู้ชีพฉุกเฉินในลักษณะเดียวกันเพียงพอในการให้บริการ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา