ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย มาตรการช่วยเหลือประชาชนและการดูแลความปลอดภัยประชาชนพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในขณะนี้ว่าได้สั่งการตำรวจทุกพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกำลังตำรวจในพื้นที่และส่วนกลางต้องมีความพร้อมปฎิบัติการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ หากขาดเหลือกำลังหรืออุปกรณ์อื่นๆส่วนกลางก็พร้อมนำกำลังเข้าไปสนับสนุนทันที

สำหรับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตอยู่ในขณะนี้และมีการแจ้งเตือนว่า 12 ส.ค.นี้น้ำจะไหลเข้าท่วมถึงตัวเมืองนั้น เบื้องต้นเชื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่มีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วส่วนหนึ่ง ส่วนการช่วยเหลือต่างๆ จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ หากสั่งการอย่างไร ตำรวจก็พร้อมจะเข้าไปสนับสนับสนุนช่วยเหลืออยู่แล้ว โดยเฉพาะหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ตำรวจพลร่มของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วเช่นกัน ส่วนการป้องกันอาชญากรรมต่างๆที่เป็นการซ้ำเติมประชาชนเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วในการป้องกัน นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เฝ้าระวังและตรวจสอบกรณีมีการกักตุนสินค้า เพื่อจำหน่ายในราคาที่สูงอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น เดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ หรือ อีสาน ที่กำลังประสบภัย ให้กำลังตำรวจเตรียมพร้อมและปฎิบัติการช่วยเหลือเช่นเดียวกัน และหากตนเองมีโอกาสก็จะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือทันที