นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ได้เสนอแนวทางการแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เกี่ยวกับประเด็นการจัดทำไพรมารีโหวตต่อที่ประชุม คสช. 2 แนวทางคือ

1.การจัดทำไพรมารีโหวตระดับภาค และ

2.ใช้วิธีการอื่นๆ ในการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคการเมืองในการคัดเลือกผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ร่างไว้ตั้งแต่ต้น

ซึ่งคสช.เห็นชอบทั้ง 2 แนวทาง เพราะไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และได้มอบหมายให้ตนไปหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ส่วนอีก 2 แนวทางที่เคยพูดถึงก่อนหน้านี้คือ

1.ไม่ต้องมีการทำไพรมารีโหวตเลย หรือ

2.ยกเลิกการทำไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งครั้งแรก โดยให้ไปทำในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

กรณีดังกล่าว คสช.ให้ตัดออกไป เพราะเสี่ยงจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 45 ที่ให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัคร เนื่องจากไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเลย อย่างไรก็ตาม หลังจากเลือกตั้งครั้งนี้แล้ว ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปจะต้องกลับไปทำไพรมารีโหวตแบบเดิม เว้นแต่สภาที่มาจากการเลือกตั้งทำการแก้ไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม คสช. วันเดียวกันนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่จะต้องมีการคลายล็อกในบางเรื่อง อาทิ การจัดทำไพรมารีโหวต การประชุมใหญ่พรรคการเมืองเก่า และที่ประชุมคสช.ได้ประเมินสถานการณ์การเมืองก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง