ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

336

2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ควรมิควรแล้วแต่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยด์

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กรมสมเด็จพระเทพ