มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนรถวีลแชร์แก่มูลนิธิคนพิการไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

94

 นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบรถวีลแชร์สำหรับเยาวชนผู้พิการแก่มูลนิธิคนพิการไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันแก่เยาวชนผู้พิการที่อยู่ในวัยเรียน โดยมี นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ (ขวาสุด) เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิคนพิการไทย จ.นนทบุรี