นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ 101 องศาข่าว ช่วงตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101 ว่าตนยังทำหน้าที่ในฐานะนักการเมืองอาชีพ ซึ่งยังเดินหน้า พบปะประชาชน ศึกษาปัญหาต่างๆ เตรียมความพร้อม เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่ ที่จะต้องทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และทำอย่างไรให้พรรคฯ เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้ และยังเป็นความตั้งใจที่จะทำอย่างนี้อยู่ในปีนี้ อยากจะทำปีแต่ละปี ให้มันดีกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์กล่าวถึงในปีที่ผ่านมาว่า ตนมีความภูมิใจอย่างหนึ่งคือว่า ปีที่ผ่านมา แม้ตนยังไม่มีสถานะ ไม่มีตำแหน่งอะไร แต่ก็มีความภาคภูมิใจว่า อะไรที่เป็นปัญหาของประชาชน ตนไม่เคยดูดาย ได้แสดงความคิดเห็น ประสานงาน พบปะ พยายามทำความเข้าใจ ศึกษาว่าปัญหาต่างๆ จะแก้ไขอย่างไร อาจไม่ถูกใจคนที่มีอำนาจบ้าง ไม่ถูกใจประชาชนส่วนหนึ่งบ้าง แต่ถือว่าตนให้ความจริงแก่สังคม อันนี้คือสิ่งที่ยังเป็นความภาคภูมิใจอยู่ว่า นี่คือประโยชน์ของคนที่เป็นนักการเมืองอาชีพที่พึงจะกระทำ