นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จับมือกับพรรคการเมืองใดและพรรคก็ไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้  ตามข้อเสนอของนายพิชัย รัตตกุล อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะให้พรรคเพื่อไทยจับมือร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังไม่ถึงเวลา ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์การทำงานร่วมกันยังต้องคำนึงถึงทิศทางไปด้วยกันได้หรือไม่ อย่างไรคงต้องฟังเสียงจากสมาชิกพรรค เสียงจากประชาชนในการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้พรรคฯ เองก็มีงานต้องเร่งแก้ไขจากปัญหาเศรษฐกิจ การสร้างความปรองดอง และนำความสุขให้แก่ประชาชน อีกทั้งพรรคยังต้องปฏิรูปเพื่อให้พรรคนั้นเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป