ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ​ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการเหรัญญิก, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการฯ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ, คุณวันชิต ศิรสีห์ ผช.ผจก., คุณอรัญ โตทวด ผจก.ฝ่ายปฎิบัิติการ และผู้บริหารฯ ร่วมกันมอบเงินจำนวน 5,000,000บาท​ (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ที่ สปป.ลาว ผ่าน คุณแสง สุขะทิวง เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ป่อเต็กตึ๊ง ป่อเต็กตึ๊ง