”เลขา ปปส.“เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในชุมชน

256

”เลขา ปปส.“ เปิดโครงการอบรมแกนนำ พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดในชุมชน รุ่นที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ พร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัด ย้ำความสำคัญ ครอบครัว ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับดูแลผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเตรียมความพร้อม ในการติดตาม รองรับ ดูแล ช่วยเหลือ ผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด ที่ได้รับการรักษาแล้วกลับคืนสู่ชุมชน ตามวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยวิทยากรจากสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และตำรวจ เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็น 1 ใน 30 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่มี ผู้ที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดในกลุ่มเร่งด่วน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win)

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า โครงการจะมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ผู้ดูแลและชุมชนสามารถรับมือกับปัญหาทางจิตใจที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นการรวมตัวกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ให้สามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้อีกครั้ง ที่สำคัญคือต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่าย

ต่อมา พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการดำเนินงานชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบล แพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ และได้พบปะให้กำลังใจผู้เสพจากการค้นหาในโครงการฯ นี้ จำนวน 300 คน เน้นย้ำให้ชุมชนต้องร่วมกันต่อสู้ พร้อมทั้งชักชวนผู้เสพให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” จากนั้นได้เดินทางไปบ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดและครอบครัว จำนวน 1 ราย

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า กำลังใจจากสังคมคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เสพตัดสินใจเลิกยาเสพติด หากเขาเกิดความหวังหรือมีเป้าหมายในชีวิต เขาจะไม่อยากยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดี ผมจึงมักย้ำถึงความสำคัญของชุมชน และทุกครั้งที่ลงชุมชนก็พยายามที่จะสื่อสารในเรื่องนี้ ยาเสพติดกลัวที่สุดคือสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและชุมชนที่เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการไม่เกิดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติด ที่หากได้รับกำลังใจ ความเข้าใจ การให้อภัยเขาจะมีความหวังในการรักษาและการฟื้นตัวจากยาเสพติด

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ปปส