ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม นี้ตนขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และให้ตำรวจทั่วประเทศจัดกิจกรรมทำจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำ 3 ส่วน คือ

1. จัดกิจกรรมฟื้นฟูดูแลองค์กร ที่ทำการของตัวเอง ทำประโยชน์ให้แก่องค์กร และประชาชน

2. ส่งเสริม เชิดชูคนที่ทำความดีสร้างจิตสำนึกเรื่องจริยธรรม คุณธรรม เมตตาธรรม และ

3. ให้ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อทำประชาชน เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จงรักภักดีต่อชาติ สถาบันกษัตริย์ และดูแลประชาชน