สภาสังคมสงเคราะห์ฯมอบชุดยังชีพให้คนพิการ รร.บ้านนาหลวง จ.แพร่

892

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,น.ส.อมรรัตน์ ยะรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวง,น.ส.ปัทมาภรณ์ หงษ์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) : ลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้คนพิการ จำนวน 8 ราย ณ โรงเรียนบ้านนาหลวง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

(1)นายอภิรักษ์ ตาคำ
(2)น.ส.เยาวเรศ ขัตตะยะ
(3)นายสมจิตร์ กาละวงค์
(4)นายบุญทศ จาคำมา
(5)น.ส.จริยา ต้นศิริ
(6)นางจันติ๊บ ยะจ่อ
(7)น.ส.จันติ๊บ อินทร์สอน
(8)นายเสาร์แก้ว กาวีจันทร์

ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดยังชีพ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
#ชมรมช่วยเหลือสังคม