กรมประมงคืนชีพวังปลาอยุธยา…เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดหายากและใกล้สูญพันธุ์ รับวาเลนไทน์ 14 ก.พ. อย่าลืมกุมมือหวานใจปล่อยปลาร่วมชาติ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ดร. ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.พ.นี้ กรมประมงจะเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (วังปลา) ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร(ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) ซึ่งจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดหายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย อาทิ ปลากระโห้ ปลาเกล็ดน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปลาบึก ปลาเทโพ-เทพาขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวร่วม 100 กิโลกรัม ปลายี่สกไทยที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ ปลาตะพาก และปลาสุลต่าน ที่ว่ายอวดโฉมในแทงก์ขนาดยักษ์ความจุ

กว่า 1,400 ตัน พร้อมจัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาร่วมชาติ โดยเตรียมพันธุ์ปลาน้ำจืดมงคลที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 10 ชนิด ได้แก่ ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลาสวาย ปลาชะโอน ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว และปลาสุลต่าน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้างานร่วมกันทำบุญปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ยังมีการแจกปลาสวยงามอีก 4 ชนิด ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาสอด และปลาคาร์ป ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำกลับไปเลี้ยงที่บ้านอีกด้วย

สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (วังปลา) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เดิม) เปิดทำการเมื่อปี 27 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในมหามงคลสมัยพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสนองพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่าน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย โดยจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำจืด เครื่องมือทำการประมง และนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงน้ำจืด อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตว์น้ำจืดไทยในแต่ละชนิด และได้ปิดปรับปรุงตั้งแต่ปี 62 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมประมงได้พยายามรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากใกล้สูญพันธุ์มาเก็บรักษาไว้ที่วังปลาแห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้มาทำความรู้จักปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทย รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการประมง ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ จึงได้กำหนดเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ขึ้นอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันจัดพิธีแต่งงานปลาตะเพียนขาว จัดแสดงนิทรรศการชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 14,999 ตัว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่น สร้างความสุขให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก


จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด (วังปลา) ได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา เบอร์โทรศัพท์ 035 704 171

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #วังปลา