ลูกหนี้ยิ้มออก “กรมบังคับคดี” จับมือ “กรุงไทย” จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย 17-18 ก.พ.นี้

544

กรมบังคับคดี ร่วมกับ บมจ.บัตรกรุงไทย บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 17-18 ก.พ.นี้ มุ่งช่วยเหลือลูกหนี้ให้มีโอกาสเจรจา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย​​

นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี  เปิดเผยว่า วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ ห้องประชุมวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลูกหนี้ ได้มีโอกาสเจรจาชำระหนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาหาแนวทางยุติคดีด้วยความพึงพอใจร่วมกันอันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ไม่ต้องถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องล้มละลาย เป็นการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก และสร้างสังคมที่เป็นสุขให้กับประชาชน​​

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จะได้รับการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

​​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4840 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี #กรมบังคับคดี #บัตรกรุงไทย #กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง #วินเพอร์ฟอร์มานซ์