สร้างมาตรฐานเสริมมูลค่าให้สินค้าหม่อนไหม

515

กรมหม่อนไหมส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าให้สินค้าหม่อนไหม

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.67 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อม น.ส.จิราลักษณ์ ปรีดี ผอ.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 นางกนกพร วรวงศ์สมคำ ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหมมาตรฐาน มกษ.5900-2565 และจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมของนางทองม้วย ดงเสือ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านบัวแก้ว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมานายวัชรพงษ์ เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตเส้นไหม ตามมาตรฐาน มกษ.5900 – 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมให้คำปรึกษาเกษตรกรได้ทำตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติที่ดีในการผลิตเส้นไหมดิบ เส้นไหมไทยสาวมือ มกษ.5900 – 2565 การให้การรับรองเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q) สำหรับเส้นไหมที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหม่อนไหม

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กรมหม่อนไหม