คำสั่งด่วน!! ผบ.ตร.สั่งห้ามเรียกตำรวจมาศึกษาดูงาน ฝึกงาน หรือมากำชับการปฏิบัติหน้าที่ !!

342

”ผบ.ตร.“มีหนังคำสั่ง ห้าม รอง ผบ.ตร. และ จตช.ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สน,สภ. หรือ บก,ภ.จว. มาศึกษาดูงาน ฝึกงาน หรือมากำชับการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเข้มให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2567 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.ได้มีหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด บันทึกข้อความส่วนราชการ สง.ผบ.ตร. มีใจความระบุว่า เรื่อง งดเว้นการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สน,สภ. หรือ บก,ภ.จว. มาศึกษาดูงาน ฝึกงาน หรือมากำชับการปฏิบัติหน้าที่

ห้าม รอง ผบ.ตร. และ จตช.ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ตามคำสั่ง ตร.ที่ 567/2566ลงวันที่ 2 ต.ค.2566 และ คำสั่ง ตร.ที่ 589 /2566 ลงวันที่ 20 ต.ค.2566 ซึ่งได้กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร. จตช.ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร.ไว้แล้ว นั้น

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับงานของสถานีตำรวจ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด จึงกำชับให้ งดเว้นการเรียก เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด สน.,สถ. และ บก.,ภ.จว.มาศึกษาดูงาน ศึกงาน หรือมากำชับการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความจำเป็น และหากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวให้ขออนุญาตต่อ ผบ.ตร. ก่อนการสั่งการทุกครั้ง ทั้งนี้สามารถใช้อำนาจในการกำกับการบริหารราชการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม การปฏิบัติราชการ และควบคุมการบังคับบัญชา เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติราชการที่กำหนดเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด” คำสั่งดังกล่าว ระบุ“

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ผบตร #คำสั่งด่วน