ต่างชาติสนใจศาสนาพุทธ เข้าสนทนาธรรม “วัดถ้ำกระบอก”

269

วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๗ พระอาจารย์วิจิตร อคฺคจิตฺโต รองเจ้าอาวาส และประธานชมรมช่วยกันคนละนิด พิชิตยาเสพติด วัดถ้ำกระบอก จัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะโดยใช้ข้อสัจจะธรรม นำชีวิต จากการที่มีชาวต่างชาติให้ความ สนใจในศาสนาพุทธต้องการศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิตโดยมีพระภิกษุชาวต่างประเทศและผู้สนใจชาวต่างประเทศเข้ารับฟัง รับการอบรม และถาม  ตอบ ปัญหาให้เข้าใจ ณ วัดถ้ำกระบอก ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สำหรับวัดถ้ำกระบอกเป็นที่รู้จักทั้งจากคนไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีในฐานะสถานบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สมุนไพร โดยมีพระสงฆ์ของวัดทำหน้าที่ให้การบำบัด โดยมีผู้เข้ารับการรักษาจากทั่วโลก โดยชาวต่างชาติส่วนหนึ่งหลักจากที่รักษาอาการจนหายแล้วก็ตัดสินใจอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดต่อ

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #พระครูวิจิตร #วัดถ้ำกระบอก