นพ.เหวง โตจิราการ อดีตส.ส. พรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช. โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกระแสดูดนักการเมืองจากกลุ่มสามมิตร โดยระบุว่า “ตอบภิรมย์พลวิเศษกลุ่มสามมิตรว่า
อย่ามาใช้ขื่อพวกผม
เพื่อสร้างราคาการเมืองของกลุ่มคุณ

ต่อให้สมศักดิ์เทพสุทิน
สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาเอง
พวกผมก็ไม่แยแสไม่ตอบรับแน่นอน
ไม่ว่าคุณจะเอาอะไรมาล่อเช่น
เรื่องคดีเรื่องเงินทอง
อำนาจวาสนาต่างมาล่อ
พวกผมก็ไม่เอา
ต่อให้เอาดวงดาวหมดฟ้านภากาศมาล่อพวกผมก็ไม่เอา
พวกผมต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่น
คือไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐฏาธิปัตย์ซึ่งก็หมายถึงพล.อ.ประยุทธ์ที่พวกคุณเชิดชู
พวกผมต้องการให้ประชาชนยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเอง
โดยไม่มีสว.แต่งตั้ง
พวกผมต้องการให้ประชาชนกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปการเมืองเอง
ดังนั้นพวกผมกับพวกคุณ
ชาตินี้เรารักกันไม่ได้
และหากพวกคุณยังนิยมชมชอบรัฐประหาร
ปล้นฆ่าประชาธิไตย
แย่งยึดอำนาจจากประชาชนอยู่รำ่ไป
ขอโทษครับ “ชาติไหนๆเราก็รักกันไม่ได้”

ตอบภิรมย์พลวิเศษกลุ่มสามมิตรว่าอย่ามาใช้ขื่อพวกผมเพื่อสร้างราคาการเมืองของกลุ่มคุณต่อให้สมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ…

โพสต์โดย นพ.เหวง โตจิราการ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018