“เศรษฐา” เตรียมเยือน “ศรีลังกา” ร่วมฉลองวันเอกราช ขยายตลาดการค้า

161

นายกฯ มีภารกิจเยือนประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการ โดยเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันเอกราชศรีลังกา ครั้งที่ 76 ตามคำเชิญของ นายรานิล วิกรมสิงเห ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 3 – 4 ก.พ. 67

นอกจากนี้ จะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา (Thailand – Sri Lanka Free Trade Agreement) และเข้าประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของศรีลังกา พร้อมกับการกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “สำรวจช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศรีลังกา” อีกด้วย

Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #เศรษฐาทวีสิน #การค้าเสรีไทย-ศรีลังกา