กทม.สุ่มตรวจโรงเรียนในสังกัด เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย

83

วันที่ 31 ม.ค.67 นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน ว่า การตรวจเยี่ยมวันนี้เป็นการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้กําชับทุกหน่วยงานดูแลด้านความปลอดภัย ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนแต่เป็นทุกส่วนราชการ แต่เรามาเน้นย้ำที่โรงเรียนเนื่องจากมีบุตรหลานที่ผู้ปกครองได้มอบความไว้วางใจให้มาเรียนที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วันนี้มาเพื่อให้กําลังใจกับบุคลากรทางการศึกษา เพราะปกติผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูก็เฝ้าระวังอยู่แล้ว วันนี้มาให้กําลังใจเป็นการสุ่มตรวจซึ่งก็ไม่มีเหตุอะไร แต่เราก็ไม่ละเลยที่จะดูแลเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุอันพึงไม่ประสงค์ที่จะเกิดขึ้นได้

ซึ่งก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่อยากให้เกิดเหตุ เราก็มีมาตรการหลากหลายมาตรการไม่ว่าจะมีกล้อง CCTV ในการสังเกตในการเฝ้าระวังระหว่างคุณครูผู้สอนกับเด็กนักเรียนในห้องเรียน การเดินตรวจตรา การระมัดระวังบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนอย่างเข้มงวด เป็นต้น ด้านผู้ปกครองก็ต้องขอให้ช่วยทางโรงเรียนด้วย ก่อนที่จะมาโรงเรียนก็ต้องดูแลบุตรหลานของตัวเองว่าได้พกพาอาวุธหรือสิ่งของมีคมเข้ามาในโรงเรียนหรือไม่ ในส่วนของโรงเรียนก็จะเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ได้มีการกําชับได้มีการดูแลทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

ในการนี้ ผู้บริหารเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กทม