นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะผ่านร่าง พ.ร.บ.วิธีงบประมาณ พ.ศ. …. ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญให้บริษัทหลานเหลนของรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ภายใต้กฎหมายงบประมาณ เท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์ให้มีการปล้นชาติรอบใหม่ ไม่แตกต่างอะไรจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมกดหัวคนทั้งชาติให้ยอมรับวิธีการเบียดบังทรัพย์สินของคนทั้งชาติไปให้เอกชน และทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด

“เป็นวิธีการปล้นชาติแบบเนียนๆ โดยอาศัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเครื่องมือออกกฎหมาย โดยไม่มีตัวแทนของพี่น้องประชาชนคอยตรวจสอบถ่วงดุลในสภานี้เลย พวกเขากำลังจะผ่านร่างกฎหมายวาระ 2 และ 3 ในวันนี้ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในอนาคต ผมจึงขอแถลงคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบและคัดค้าน” นายวัชระ กล่าว

“ผมจึงขอแถลงคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบและคัดค้าน ขอเรียกร้องให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สั่งการให้ถอนร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. … ฉบับนี้ออกไปก่อน เพื่อรอให้สภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาต่อไป หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินหน้าพิจารณาโดยไม่สนใจเสียงทักท้วงของพี่น้องประชาชน ผมจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาคัดค้านให้ถึงที่สุด อย่าคิดว่า สนช.มีอำนาจจะออกกฎหมายตามอำเภอใจคนมีอำนาจอย่างไรก็ได้ ในวันนี้ผมเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก จะเขียนกฎหมายให้ถูกเป็นผิด ผิดเป็นถูกแบบสมัยทักษิณหรือยิ่งลักษณ์ย่อมไม่ได้อย่างแน่นอน”