นายกฯ ล่องใต้ ประชุม ครม.สัญจรนัดแรก

4653

นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน. 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานระนอง จ.ระนอง เพื่อตรวจราชการตามโครงการสำคัญของรัฐในหลายมิติ และจะเป็นประธานการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/67 ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการฯ ในวันที่ 22 -23 ม.ค

 
โดยวันแรกนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง – เกาะสอง อำเภอเมืองระนอง และพูดคุยประเด็นการค้าผ่านแดน แรงงานข้ามชาติ พิธีการศุลกากร และประมง ซึ่งท่าเรือระนอง – เกาะสอง ตำบลปากน้ำ เป็นจุดผ่านแดนที่ใช้รองรับการเดินทางระหว่างประเทศไทยและเมียนมา โดยเป็นท่าเรือข้ามฟาก ขนส่งและท่องเที่ยว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการพัฒนาท่าเรือระนอง – เกาะสอง ข้อมูลการค้าผ่านแดนระหว่าง 2 ประเทศ แรงงานข้ามชาติ พิธีการศุลกากร และประมงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พบปะประชาชนกลุ่มประมงและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย – อันดามัน (แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง) ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง รวมทั้งเยี่ยมชมการบริหารจัดการบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ณ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน อำเภอเมืองระนองอีกด้วย


ขณะที่วันอังคารที่ 23 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

#ไทยแทบลอยด์ #เศรษฐาทวีสิน #ครมสัญจร #ระนอง #แลนด์บริดจ์